R&D - Công ty TNHH Daeil Aqua

R&D - Công ty TNHH Daeil Aqua

R&D - Công ty TNHH Daeil Aqua

R&D - Công ty TNHH Daeil Aqua

R&D - Công ty TNHH Daeil Aqua
R&D - Công ty TNHH Daeil Aqua
Hình banner trong khi bỏ slider

R&D

Công ty TNHH DAEIL AQUA - chuyên chế tạo và thiết kế Tháp Giải Nhiệt đến từ Hàn Quốc
  • TRANG CHỦ
  • CÔNG TY TNHH DAEIL AQUA
  • R&D

Dự án phát triển công nghệ địa phương (Phát triển công nghệ cốt lõi)

- Phát triển tháp giải nhiệt khép kín hiệu quả cao

Mục tiêu của năm thứ 1 : công nghệ kỹ thuật tối ưu cho tháp làm mát mạch kín 30rt và thử nghiệm hiệu suất sơ bộ của các nguyên mẫu

Mục tiêu của năm thứ 2 : Phát triển tháp làm mát mạch kín 30rt 

Tổng  kết quá trình phát triển : Từ 1/11/2003  đến 31/10/2005 (12 tháng )

- Phát triển gói nhỏ và  có thể tách biệt các phần 

Mục tiêu : Phát triển tháp giải nhiệt nhỏ gọn sử dụng động cơ có thể tháo rời đáy

Tổng  kết quá trình  phát triển : 1/7/2004  đến 30/6/2005 (12 tháng )

- Phát triển tháp giải nhiệt mạch kín

Mục tiêu : công nghệ phân tích nhiệt khối đường dẫn đa mạch khép kín và giải phóng 30-300 rt

Tổng  kết quá trình  phát triển : từ 1/11/2003  đến 31/10/2005 (12 tháng )

 


Zalo
Hotline: 028 5410 8116